Mötesplats social hållbarhet maj 2016

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Nationella Healthy Citiesnätverket ingår i referensgruppen för SKL:s och Folkhälsomyndighetens mötesplats för social hållbarhet. På mötesplatsens konferens i Göteborg med fokus på de nya globala hållbarhetsmålen Agenda 2030 arrangerade nätverket tillsammans med Boverket, Umeå kommun, SKL och Folkhälsomyndigheten, och Riksbyggen ett seminarium och  en workshop med gemensamt fokus på hur vi kan planera och bygga så vi verkligen verkar för mer medskapande, jämlika och inkluderande miljöer. Vi fick goda exempel från Umeå, Trollhättan och Riksbyggen. I workshop runt sociala konsekvensbeskrivningar ”från pappersprodukt till handling” beskrev Boverket de möjligheter som Plan och bygglagen ger. Göteborgs stad och Malmö stad delade med sig av sina erfarenheter av konsekvensarbete. En återkommande fråga blir: Hur kan vi arbeta utjämnande och veta om vi når fram till vårt mål med jämlika förutsättningar genom jämlika miljöer om vi inte hanterar de dilemman som olika konsekvensbedömningar synliggör.