Årsmöte i Helsingborg

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Årsmötet i Helsingborg gav fantastiskt mycket inspiration och nya tankar. En mängd exempel från staden presenterades.

Mötet inleddes med en normkritisk stadsvandring i Maria Zoegas fotspår. Kommentarerna efteråt var att alla städer borde anordna dessa så hela historieskrivningen i våra städer och därmed kulturarvet blir synligt.

Vi lyssnade på PART  (preventivt arbete tillsammans)och deras mångfald av nydanande projekt i Landskrona och Helsingborg kopplat till socialtjänst och skola. Läs mer om Part här http://www.partinfo.se/

Emma Coterill Frälsningsarmén beskrev Helsingborgsmodellen mot människohandel och prostitution. Läs mer härhttps://www.fralsningsarmen.se/vad-vi-gor/vuxna/container/Manniskohandel/nyheter/ett-kraftfullt-nej-till-manniskohandel/

Jonas Hansson bolagschef för Helsingborgshem beskrev bolagets arbete med social hållbarhet.Utifrån antagandet att ”man blir som man bor” har Helsingborgshem nu skapat ett sällboboende. Det innebär i korthet att äldre (största andelen) unga och nyanlända med permanent uppehållstillstånd har möjlighet att aktivt ansöka om att få bo där. Intervjuer hålles och ett grundvillkor är att du måste vilja umgås med andra boenden samt göra aktiva insatser 2 timmar i veckan. Mot detta ges en subventionerad hyra.

Välkomsten beskrevs av  Maria Lundqvist och Jenny Bladh Organisatoriskt finns Välkomsten på Skola Fritidsnämnden och sorterar under avdelningen för flerspråkighet och dess enhet för mottagande av nyanlända elever. Den andra enheten är modersmålsenheten som arbetar med kontinuerlig utveckling av förutsättningar för de elever som redan finns i skolornas verksamhet