Samarbete mellan det danska norska och svenska nätverket.

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Just nu pågår ett samarbete mellan de skandinaviska nätverken. Vi deltar i ett arbete för att undersöka om ett utbildningskoncept kan byggas utifrån vad som krävs för ett arbete på tvärs ska skapa tillväxteförutsättningar och bidra till att öka jämlikheten i hälsa och social hållbarhet. Djupintervjuer för att utröna hur behoven ser ut görs i Sverige av SKL och Healthy Citiesnätverket.