Junimöte med Nätverket 8-9 juni 2016

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Junimötet innebar arbete utifrån våra fokusområden i temagrupperna, samt ett längre arbete under mötet med vår strategiska grupp. Vi arbetade med vad vi vill behålla, utveckla och nyskapa i nätverket och med nätverket som stöd. Vi fick en mycket givande genomgång av implementeringens förutsättningar och vad som krävs. Implementeringsforskning visar på att en medveten, involverande och mycket noggrant genomförd implementering innebär minst tre år innan en organisation är rustad att genomföra. En mindre ambitiös sådan mer bestående av envägskommunikation, information och marknadsföring innebär 14 år.

Likaså fick vi en givande genomgång av var vi generellt i Sverige befinner oss nu med tanke på det sociala investeringsperspektivet och hur vi kan förändra mindset. Vi gick genom vad som krävs av förutsättningar i styrning ledning och organisering utifrån den pilot av kollegiegranskning som genomförts i nätverket. Vad behövs enligt politik och profession för att få in de mjuka värdena på riktigt i den fysiska planeringen. Större krav på beslutsunderlagen, arbete med dilemman, och inte minst gemensamma arbeten för lärande och förståelse. Det innebär att vi lite till mans behöver granska om vi har tillräckligt bra strukturer för samverkan och tillräckligt bra strukturer för gemensamma konkreta arbeten.

Läs mer om vår pilot här: Kollegiegranskning