Årsmöte 2017 i ett vintrigt och slösande soligt Malmö

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Årsmötet innehöll besök av delegationen för Agenda 2030, delegationen för jämlik hälsa, WHO Healthy Cities europakontor, våragrannätverk det danska och det baltiska, exempel både från Helsingborg och Malmö på lokalt agenda 2030 arbete samt en genomgång från Katrin Stjernfelt Jahme Kommunstyrelsens ordförande om Malmös arbete med Agenda 2030.

Vi arbetade med hur vi på hemmaplan kan ta oss an de globala målen på tvärs med utgångspunkt i jämlikhetsmålet.

Vi kom överens om att göra ett nytt inskick till Kommissionen för jämlik hälsa utifrån deras senaste betänkande.

Vi välkomnar Mikael Sanfridson Linköping som  ny styrelsemedlem. Mikael efterträder Eva Lindh. Tack

Eva för det gångna  året! och Tack Malmö för ett fantastiskt värdskap!