WHO Healthy Cities möte i Åbo

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

I slutet på september hade Healthy cities  ett möte där vi påbörjade utvecklingen av ”flagship Healthy Cities”ett grundläggande utbildningskoncept.

Vi arbetade också med:

·         Ramverk för de kompetenser som behövs i olika faser för att bygga våra städer och regioner  till att arbeta framgångsrikt med lånsiktiga och utjämnande  resultat mot en jämlik hälsa.

·         Planering för vårt stora möte i Pecs den 1-3 mars 2017.

Healthy Cities välkomnar nu Vara kommun som ny medlem

 

 

Nu håller vi höstmöte och temagrupper 18-20 oktober-

·         Vi möter nationella kommissionen

·         Tillitsdelegationen

·         Tillväxtverket om att föra in livskvalitet som ett sätt att förnya BNP genom nya sätt att mäta-

·         Vi granskar egna exempel utifrån forskning kring implementeringens svåra konst

·         Vi arbetar även vidare i våra temagrupper och arbetsgrupper

Läs mer här

Mer inforamtion finns även här och här.