Digitalt höstmöte 22 oktober

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

två kvinnor vid dator

Styrelsen för Healthy Cities Sverige har beslutat att genomföra det kommande höstmötet för 2020 digitalt.

Förmiddagen kommer att fokusera på Healthy Cities nätverkets bakgrund och uppbyggnad från internationell till lokal nivå. Eftermiddagen kommer att handla om upplevelser och utmaningar under pandemin på lokal nivå.

Inbjudan och program skickas ut till nätverkets medlemmar.