Healthy Cities Sveriges årskonferens i Falun 2022

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Den 10 och 11 maj välkomnar det nationella Healthy Cities-nätverket sina
medlemmar till två dagar fyllda med spännande föreläsningar, praktiska exempel
och möjlighet till att utbyta tankar och erfarenheter.
Temat för dagarna är jämlik hälsa och tillit där deltagarna får en introduktion till
jämlik hälsa och varför minskade skillnader i hälsa är en förutsättning för samhällets
hållbara utvecklings- och motståndskraft. Tillsammans tittar deltagarna närmare på
incitament och stöd för förebyggande insatser samt får höra hur det har gått med
implementeringen av Östgötakommissionens arbete.
Dagarna kommer även belysa betydelsen av tillit och tolerans för ett socialt hållbart
samhälle där det förutom föreläsningar och gemensamma diskussioner ges
möjlighet att få lyssna och reflektera kring ett spännande arbete kring medskapande
och tillit på lokal nivå.