Höstmöte Annika Strandhäll besöker oss 3/10-5/10 2017

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Nu är det dags för vårt årliga höstmöte! Spännande program med besök av Annika Strandhäll socialminister, Olle Lundberg ordförande i kommissionen för jämlik hälsa, huvudsekreteraren för kommittén mot segregation.

Dessutom många exempel från våra medlemmar, inspel från Angereds närsjukvård om deltagarstyrd forskning mycket arbete med Agenda 2030 kopplat till WHO:s ambitioner och nätverkets ambitioner, arbete med våra skrifter territoriell styrning ett inspirationsverk och styrning och ledning en idéskrift m.m. m.m.