Utbildningsmodul klar ”Jämlik hälsa kompetenser för sektorsövergripande samarbete”

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Samarbetet mellan Norge, Danmark och Sveriges SKL och folkhälsomyndigheter samt de tre nationella nätverken bär nu frukt. En utbildningsmanual är nu klar som riktar sig till kompetenser som har samordnande uppdrag av tvärsektoriella processer på sina hemmaplaner. SKL kommer att erbjuda en utbildning. Manualen bygger på WHO:s koncept men är anpassad utefter den kunskap som kommit fram i samband med djupintervjuer genomförda med nätverkets medlemmar.

Varje modul innehåller case som är hämtade från medlemmar i nätverket. Läs mer här: (Manual Sverige)