Workshop med Hans Abrahamsson på vårt årsmöte

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Att sammanfatta de tankar som Hans Abrahamsson väcker  och som sedan gör för att citera en medlem ”att det brinner i huvudet” när man går därifrån är en grannlaga uppgift. Dock kan sägas att brinner det i huvudet har dagen varit mycket framgångsrik! Först till vad är det nätverket vill med detta? Vi ser och förstår att vi befinner oss i en kraftig brytningstid, där mycket av gamla lösningar och förståelse inte alls räcker till. De nya ser vi inte riktigt än kanske just  därför att vi inte förstår tillräckligt.  Det guld för oss alla att ägna en eftermiddag åt att tillsammans få ett antal nya tankar och idéer om vad som kanske skulle kunna prövas.  Vi förstår att vi måste demokratisera demokratin, återta förståelsen att det kommunala och regionala uppdraget har två delar service och demokrati, där det demokratiska uppdraget inte haft fokus under senare år.

Vi ställdes inför tankar som:

Folkhälsans fundament människors känsla av sammanhang: Hur kan vi öka människors känsla av sammanhang när vår tid innebär att hantera det okända. Transition = förändring mot ett bestämt mål—kontroll och förflyttning Transformation = förändring utifrån att vi vet var vi är men inte vart vi ska – omvandling,

Vad kan fungera som stötdämpare vid transformation? Kan det vara att inte ha så stort fokus på det lokala och regionala uppdraget som ett service uppdrag utan mer ha fokus på det demokratiska  uppdraget? Arbeta via rådslag med invånarna som ett exempel. rådgöra tillsammans kring det okända och vad vi förstår tillsammans.

Vad kan det innebära med tanke på de komplexa samhällsfrågorna vi inom uppdraget är satta att lösa? (Komplext- Agenda 2030 visar på 244 indikatorer som är angelägna att följa). Det är ingen motsättning i att mäta och samtidigt arbeta vidare med de komplexa samhällsfrågorna som just nu kan karakteriseras som Unknown – Unknowns – unknown.

MEN de komplexa samhällsfrågorna löses inte via manualer, de är inte manualiserbara. De pekar snarare på behovet av att lära oss att i det demokratiska perspektivet leva med det okända och troligen gå mot:

-Public value governance

-Nätverksstyrning

-Dialog och medskapande på riktigt.

I sammanhanget gavs input till tankar om beslutsprocesser:

Kommuner och regioner måste ta ansvar för sitt demokratiuppdrag inte bara sitt serviceuppdrag. Demokratiuppdraget kräver stor transparens om samskapande ska bli verklighet.

I nuläget arbetar politik och profession möjligen för mycket utifrån att skapa samsyn vilket kan leda till att vare sig professionen utifrån sin sakkunskap eller politiken utifrån sitt uppdrag tar fram de målkonflikter som är en del av demokratin kopplat till komplexa samhällsfrågor som kräver nya lösningar på nytt sätt.

Nätverket funderar vidare och söker navigera mot större förståelse.