Idéskrift tillitsfrämjande stadsplanering

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

När tendenser pekar på att den allmänna tilliten i samhället minskar, att den ofrivilliga ensamheten och den psykiska ohälsan ökar är det dags att allvarligt fundera på vilket ansvar den fysiska planeringen har för att motverka dessa negativa tendenser.

Skriften lyfter fram behovet av gemensamma platser och företeelser som kan stödja både individers och samhällets sociala kapital. Ett kapital som i grunden bygger på att vi har tillit och förtroende till andra, och samtidigt är beredda att tolerera varandras olikheter.

Inför all form av stadsplanering är det nyttigt att påminna sig om att det tillitsfrämjande arbetet inte på något sätt går emot andra intressen. Det finns inga motsättningar mellan tillitsfrämjande stadsplanering och miljömässiga eller ekonomiska vinningar. Tvärtom kan insatser som underlättar för en ökad tillit bidra till en långsiktigt hållbar utveckling.

Varmt tack till Marianne Dock som samlat och skrivit ner erfarenheter läxor vi lärt på vägen och klokskapen vi erövrat om att planera och designa för tillit TILLSAMMANS.
Varsågod ladda ner skriften här