Dokument

Här samlar vi alla de dokument som tas fram i och med vårt arbete. 

Agenda 2030, kopplingen över WHO till Nationella Healthy Cities-nätverket Sverige

Koppling agenda 2030 NHC Sverige


Nätverkets huvudfokus strukturer för styrning och ledning för att nå generationsmålet

Utvärdering politisk beställning kopplat till långsiktighet och jämlikhet som resultat


Fokusområde: Hälsosam samhällsplanering

Hälsofrämjande stadsplanering

Malmökommissionens rapport ”Stadens rumsliga påverkan på hälsa”

Trygg och välmående: Utformning av den goda staden

Trygg och välmående: Infrastruktur och identitet


Fokusområde: Ekonomiskt perspektiv

Utanförskapets ekonomiska sociotoper


Fokusområde: Hälsosamt åldrande och populationsutveckling

Healthy Ageing profiles 

Kontakt

Healthy Cities synsätt på folkhälsa inbegriper ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv på hållbar utveckling.