Aprilmöte i nätverket. Nu tar vi hem tankar om territoriell styrning istället för sektoriell styrning, Vi jobbar vidare med detta på vårt höstmöte 3/10-5/10.

 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.