Nu är det dags för vårt årliga höstmöte! Spännande program med besök av Annika Strandhäll socialminister, Olle Lundberg ordförande i kommissionen för jämlik hälsa, huvudsekreteraren för kommittén mot segregation.

Dessutom många exempel från våra medlemmar, inspel från Angereds närsjukvård om deltagarstyrd forskning mycket arbete med Agenda 2030 kopplat till WHO:s ambitioner och nätverkets ambitioner, arbete med våra skrifter territoriell styrning ett inspirationsverk och styrning och ledning en idéskrift m.m. m.m.

 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.