Ny medlem!

Vara kommun är nu medlem i vårt nätverk. Varmt välkomna!

Höstmöte i nätverket 18/10-20/10

Vi har haft höstmöte i nätverket. Nationella Kommissionen för jämlik hälsa Anna Balkfors från nationella kommissionen för jämlik hälsa gästade oss och vi diskuterade vår syn på nationell styrning och ledning utifrån att minska skillnader i hälsa. Nätverket har tidigare lämnat in tankar och synpunkter till delegationen. Anna gav oss återkoppling på detta och skickade med oss nya funderingar.  Det … Read More

WHO Healthy Cities möte i Åbo

I slutet på september hade Healthy cities  ett möte där vi påbörjade utvecklingen av ”flagship Healthy Cities”ett grundläggande utbildningskoncept. Vi arbetade också med: ·         Ramverk för de kompetenser som behövs i olika faser för att bygga våra städer och regioner  till att arbeta framgångsrikt med lånsiktiga och utjämnande  resultat mot en jämlik hälsa. ·         Planering för vårt stora möte i … Read More

Styrelsemöte i Göteborg 18 juni

Stora delar av styrelsen samlades för diskussions och planeringsmöte i Göteborg tack Västra Götaland för vi fick vara hos er! Planen för Höstmötet tog form och vi konkretiserade våra aktiviteter för resten av året utifrån verksamhetsplanen. Nu drar det mot ledigheter och nätverket önskar alla medlemmar och samarbetspartners en riktigt skön sommar!

Junimöte med Nätverket 8-9 juni 2016

Junimötet innebar arbete utifrån våra fokusområden i temagrupperna, samt ett längre arbete under mötet med vår strategiska grupp. Vi arbetade med vad vi vill behålla, utveckla och nyskapa i nätverket och med nätverket som stöd. Vi fick en mycket givande genomgång av implementeringens förutsättningar och vad som krävs. Implementeringsforskning visar på att en medveten, involverande och mycket noggrant genomförd implementering innebär minst … Read More

Mötesplats social hållbarhet maj 2016

Nationella Healthy Citiesnätverket ingår i referensgruppen för SKL:s och Folkhälsomyndighetens mötesplats för social hållbarhet. På mötesplatsens konferens i Göteborg med fokus på de nya globala hållbarhetsmålen Agenda 2030 arrangerade nätverket tillsammans med Boverket, Umeå kommun, SKL och Folkhälsomyndigheten, och Riksbyggen ett seminarium och  en workshop med gemensamt fokus på hur vi kan planera och bygga så vi verkligen verkar för mer medskapande, jämlika … Read More

Årsmöte

Nu är det åter dags för årsmöte. Vi tar itu med en av de stora utmaningarna: Inkludering och minskade skillnader  i hälsa. Hur klarar vi den jämlika hälsan och långsiktigheten i nuläget? Denna gången är årsmötet i Borås Program årsmöte Healthy Cities 2016