Höstmöte Annika Strandhäll besöker oss 3/10-5/10 2017

Nu är det dags för vårt årliga höstmöte! Spännande program med besök av Annika Strandhäll socialminister, Olle Lundberg ordförande i kommissionen för jämlik hälsa, huvudsekreteraren för kommittén mot segregation. Dessutom många exempel från våra medlemmar, inspel från Angereds närsjukvård om deltagarstyrd forskning mycket arbete med Agenda 2030 kopplat till WHO:s ambitioner och nätverkets ambitioner, arbete med våra skrifter territoriell styrning … Read More

Styrelsemöte i Göteborg 20/6

Vår styrelse haft ett arbetsmöte i Göteborg med många fruktbara diskussioner. Normalt har styrelsen telefonmöte men en gång om året blir det ett gediget arbetsmöte. Denna gång gjordes planering för höstmötet, nya artiklar skrevs m.m. m.m.

Tre dagar i Prag med vision och ambition för Healthy Cities nästa fas 2019-2030

De nationella nätverken i Europa sågs den 18-20 september I Prag denna fantastiska kulturstad. I självaste gamla rådhuset i Prag arbetade vi intensivt i tre dagar. Det svenska nätverket framhölls som förebild utifrån vårt starka politiska engagemang. Vi arbetade med WHO:s Healthy Cities vision, våra aktiviteter och ett givande och tagande av erfarenheter.

Aprilmöte i nätverket

Aprilmöte i nätverket. Nu tar vi hem tankar om territoriell styrning istället för sektoriell styrning, Vi jobbar vidare med detta på vårt höstmöte 3/10-5/10.

Crossing Borders vår seminarieserie har 2017 dragit till Linköping

Nätverket anordnar tillsammans med Region Östergötland och Linköpings kommun nu en ny omgång av vår populära webbsända seminarieserie. Temat  denna gång är tillit. Vi startade den 30/3 med tillit i ett individperspektiv fortsätter den 27/4 med tillit i ett organisatoriskt perspektiv och avslutar den 8/6 med tillit i ett samhällsperspektiv. För att följa vår seminarieserie på webben: live efteråt seminarium … Read More

Aprilmöte 25/4 – 26/4 Vårt nätverk kraftsamlar

En holistisk investeringspolitik som gynnar jämlika levnadsvillkor och hållbar utveckling. De investeringar som kommuner och regioner gör  bör bidra till mer än ett syfte. Nyckelordet för att slå fler flugor i en smäll är att arbeta tillsammans. Då ökar också möjligherna för ett holistiskt tänkande på både lång och kort sikt. Tillsammans kan vi lättare vara inkluderande och transparenta, definiera … Read More

Samarbete mellan det danska norska och svenska nätverket.

Just nu pågår ett samarbete mellan de skandinaviska nätverken. Vi deltar i ett arbete för att undersöka om ett utbildningskoncept kan byggas utifrån vad som krävs för ett arbete på tvärs ska skapa tillväxteförutsättningar och bidra till att öka jämlikheten i hälsa och social hållbarhet. Djupintervjuer för att utröna hur behoven ser ut görs i Sverige av SKL och Healthy … Read More

Europeiska Healthy Cities möte i Pecs 1-3 mars 2017

”Healthy Cities are places where physical and social environments are designed to empower and enable all people, through inclusive, coherent processes, and participatory governance, to actively pursue improved health and well-being for all, and to reach their full human potential.” Detta innebär att vi förbereder oss för en ny fas och tänker: PLATSEN–MÄNNISKAN –PROCESSEN Platsen: Vi måste gå från att … Read More

Årsmöte 2017 i ett vintrigt och slösande soligt Malmö

Årsmötet innehöll besök av delegationen för Agenda 2030, delegationen för jämlik hälsa, WHO Healthy Cities europakontor, våragrannätverk det danska och det baltiska, exempel både från Helsingborg och Malmö på lokalt agenda 2030 arbete samt en genomgång från Katrin Stjernfelt Jahme Kommunstyrelsens ordförande om Malmös arbete med Agenda 2030. Vi arbetade med hur vi på hemmaplan kan ta oss an de … Read More